thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

1. Tuyển nhân viên Kỹ thuật máy tính (Hạn nộp hồ sơ 31/08/2016)
2. Việc làm nhân viên thiết kế đồ họa Website, baner, stande
3. Việc làm Nhân viên thiết kế Website (Hạn nộp hồ sơ 15/7/2016)
4. Tuyển Nhân viên kinh doanh máy tính,thiết bị mạng online
5. Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Website / SEO (Hạn chót nộp hs 23/06/2016)
6. Việc làm tư vấn Quảng cáo và thiết kế website (Hạn nộp hs 02/07/2016)
7. Tuyển dụng kỹ thuật viên IT
8. Tuyển nhân viên thiết kế Website (trình độ Trung cấp) (hạn chót nộp hồ sơ 30/4/2016)
9. Tuyển gấp 7 nhân viên thiết kế quảng cáo
10. CÁCH TẠO BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ONLINE
11. Việc làm Nhân Viên Tư Vấn: Webstise - Host - Tên Miền (ngày hết hạn 1/3/2016
12. Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa
13. Kỹ Thuật Viên Máy Tính
14. Designer for web - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 10/01/15)
15. Lập trình viên C#, ASP,.NET - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 01/02/15)
16. Nhân viên IT - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
17. Nhân viên thiết kế logo, photoshop - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
18. Thiết kế giao diện Website - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/01/15)
19. Nhân viên cài đặt phần mềm - phần cứng laptop - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
20. Kỹ thuật viên IT - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
21. Nhân viên kỹ thuật - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
22. Nhân viên kỹ thuật máy tính máy in - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/01/15)
23. IT support/ quản trị mạng - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 10/01/14)
24. Quản trị mạng - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 10/01/14)
25. IT support - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 23/12/14 - Ngày hết hạn: 31/01/14)
26. Designer for web - Trình độ: Không yêu cầu (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/10/14)
27. Designer - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 20/12/14)
28. PHP Developer - Trình độ: Không yêu cầu (Ngày đăng; 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
29. Nhân viên IT văn phòng - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 20/12/14)
30. Hỗ Trợ Kỹ Thuật Online - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
31. Nhân viên kinh doanh phần mềm - Trình độ: không yêu cầu (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 01/02/15)
32. Nhân viên thiết kế đồ họa website - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
33. Cộng tác viên thiết kế đồ họa và website - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
34. Web Design - Trình độ Trung học (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/1/2/14)
35. Chuyên viên IT mạng online , tư vấn dịch vụ website - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
36. Nhân viên kỹ thuật IT - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/1/2/14)
37. Nhân viên kỹ thuật - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/1/2/14)
38. Chuyên viên IT tư vấn về dịch vụ website - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 30/12/15)
39. Kỹ thuật viên tin học - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 20/12/14)
40. Hỗ Trợ Kỹ Thuật - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
41. Nhân viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật ĐTDĐ - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
42. Nhân viên quản trị mạng và kiểm thử - Trình độ Trung cấp (Ngày đăng: 16/12/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
43. Lập trình viên C#, ASP,.NET - Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14
44. Nhân viên nhập liệu - Part time - Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14
45. Php coder - Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 10/12/14
46. Lập trình PHP - Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14
47. Nhân viên thiết kế website PHP - Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14
48. Nhân viên thiết kế đồ họa - Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 10/12/14
49. Nhân viên thiết kế graphic designer - Trình độ: Trung cấp (Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)
50. Nhân viên thiết kế website (Front-end) - Trình độ: Trung cấp (Ngày đăng: 30/11/14 - Ngày hết hạn: 31/12/14)