thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Thông báo tạm dừng thực tập cơ bản lớp 01TW08A1, 01TW07C1

Khoa Kỹ thuật - Bộ môn Tin học

Thông Báo

v/v Thay đổi lịch thực tập cơ bản Ngành Thiết kế và quản lý website

Căn cứ tiến độ học tập của học sinh các lớp thuộc ngành Thiết kế và quản lý website khóa 7, 8.

Nay bộ môn Tin học thông báo đến giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh lớp 01TW08A1, 01TW07C1 về việc tạm dừng lịch thực tập cơ bản đến khi học xong môn Xử lý ảnh Photoshop. 

Mục đích của việc tạm dừng là đảm bảo học sinh có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu thực tập cơ bản.

Trưởng bộ môn Tin học

Đặng Đức Trung