thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Thông báo lịch báo cáo lần 2 môn Xây dựng website với ASP.NET

Khoa Kỹ Thuật - Bộ môn Công nghệ thông tin 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký và báo cáo lần 2 môn Xây dựng website với ASP.NET

Căn cứ kết quả báo cáo lần 1 môn Xây dựng website với ASP.NET, nay thông báo cho các học sinh lớp 01TM08A1, 01TW08A1, 01TM07C1, 01TW07C1 chưa đạt trong lần báo cáo thứ nhất nhanh chóng đăng ký thi lại ở phòng Tuyển sinh và tham dự báo cáo vào chiều Thứ 6, ngày  29/07/2016.

Trưởng bộ môn 

Đặng Đức Trung.