Thứ 205212018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Danh sách học sinh thực tập tốt nghiệp ngành Mạng Máy Tính (đợt tháng 4/2016)

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

                         KHOA KỸ THUẬT

          BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH

ĐỢT THỰC TẬP THÁNG 4 NĂM 2016

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN

THỰC TẬP

1

Xây dựng và cấu hình  ISA Server

ThS. Từ Thanh Trí

Hà Quốc Trung -114020106

2

Bảo mật cho mạng doanh nghiệp trên Windows Server 2008

ThS. Từ Thanh Trí

Nguyễn Trọng Minh - 13320107

3

Xây dựng hệ thống mạng công ty

ThS. Từ Thanh Trí

Phạm Trường Đông - 114020240