thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Quản trị Mạng máy tính


- Chương trình đào tạo học sinh có trình độ trung cấp, nắm vững các kiến thức về ngành Khoa học máy tính
+ Về lý thuyết nắm vững về cấu trúc dữ liệu, mạng máy tính Lan / Wan
+  Về thực hành học viên nắm vững các kỹ thuật thiết kế quản trị hệ thống mạng máy tính.
- Chương trình học và rèn luyện các phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kỹ năng thực hành trên máy tính chuyên nghiệp, có thể bắt tay ngay vào việc làm sau khi tốt nghiệp, làm nền tảng cho học sinh sau khi tốt nghiệp có thể liên thông Cao Đẳng, Đại học.
 
1. Ngành đào tạoQUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
2. Mã ngành42480202
3. Thời gian đào tạo: 24 tháng cho HS đã tốt nghiệp THPT, 27 tháng cho HS thi trượt Tốt nghiệp THPT, 36 tháng cho HS đã tốt nghiệp THCS
4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc thi trượt tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp THCS (Theo quy chế tuyển sinh hệ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
5. Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 03 đến tháng 12 hằng năm
 
6. Mục tiêu đào tạo:
Chuẩn kiến thức:
- Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về Khoa học máy tính. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.
- Về thực hành: Có năng lực thực hành thành thạo nghiệp vụ về Khoa học máy tính đúng theo chuyên ngành.
 
Chuẩn kỹ năng:
- Học sinh TCCN ngành Quản trị Mạng máy tính, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần mạng máy tính
- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình
- Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết
 
Chuẩn thái độ: Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân)
- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.
- Theo các yêu cầu và tiêu chuẩn chung quy định cho các loại cán bộ THCN, ngoài ra theo yêu cầu của ngành nghề, học sinh cần được rèn luyện thêm các đức tính và tác phong khác.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:
Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc phần cứng và mạng máy tính.
Cơ hội học liên thông lên Cao Đẳng - Đại Học:
Sau khi tốt nghiệp TCCN, HS có thể học liên thông lên bậc Cao Đẳng hoặc Đại Học tại trường Trung cấp Tây Bắc liên kết hoặc với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Quốc dân có đào tạo liên thông.

7. Chương trình khung:

Tên học phần

I./ Các học phần chung

1

Chính trị

2

Ngoại ngữ

3

Tin học

4

Giáo dục thể chất

5

Giáo dục quốc phòng - an ninh

6

Pháp luật

7

Khởi tạo doanh nghiệp

II./ Các học phần cơ sở

8

Cơ sở dữ liệu

9

Kỹ thuật Lắp ráp - Cài đặt – Bảo trì máy tính

10

Kỹ thuật lập trình C

11

Microsoft Access

12

Anh văn chuyên ngành

13

Đồ họa ứng dụng cơ bản

14

Mạng máy tính

III./ Các học phần chuyên môn

15

Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu-SQL

16

Quản trị mạng Windows server

17

Các dịch vụ mạng

18

Đồ họa ứng dụng nâng cao

19

Lập trình windows

20

Thiết kế và lập trình web

21

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

22

Microsoft Mail Exchange & ISA

23

Bảo mật mạng

24

Công nghệ mạng không dây (Wireless)

V./ Các học phần thực tập cơ bản

25

Xây dựng hệ thống mạng

26

Xây dựng ứng dụng Web

VI./ Các học phần thực tập tốt nghiệp

27

Thực tập tốt nghiệp