thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Nhân sự khoa Kỹ Thuật

T. Phạm Hồng Xuân

Giáo viên bộ môn Quản trị mạng

- Cử nhân CNTT, Cao học Khoa học máy tính,  Giám đốc công ty NetViet

- Các môn giảng dạy: Lắp ráp cài đặt máy tính, Công nghệ mạng không dây, bảo mật mạng, Quản trị mạng windows server

T. Nguyễn Minh Quang

Giáo viên bộ môn Thiết kế & quản lý website

- Cử nhân CNTT

- Các môn giảng dạy: Thiết kế web, Lập trình web với PHP & My Sql, Xây dựng web với Zoomla