Chủ nhật07232017

LAST_UPDATE01:30:58 AM

Nhân sự khoa Kỹ Thuật

T. Đặng Đức Trung

Đặng Đức Trung

- Kỹ sư CNTT, Cao học Khoa học máy tính.

- Các môn giảng dạy: Lập trình căn bản, MS Access, Cơ sở dữ liệu, Sql Server, Photoshop, Corel, Flash, Illustrator, Xây dựng website với ASP.NET

T. Từ Thanh Trí

- Thạc sỹ CNTT (Hệ Thống Thông Tin)

- Các môn giảng dạy: Quản trị mạng windows server, Các dịch vụ mạng, ISA & Mail Exchange, Bảo mật mạng

T. Dương Minh Tuấn

 

Giáo viên bộ môn Quản trị mạng

- Cử nhân CNTT

- Các môn giảng dạy: Lắp ráp cài đặt máy tính, mạng máy tính, quản trị mạng windows server, Các dịch vụ mạng

T. Phạm Hồng Xuân

Giáo viên bộ môn Quản trị mạng

- Cử nhân CNTT, Cao học Khoa học máy tính,  Giám đốc công ty NetViet

- Các môn giảng dạy: Lắp ráp cài đặt máy tính, Công nghệ mạng không dây, bảo mật mạng, Quản trị mạng windows server

T. Nguyễn Minh Quang

Giáo viên bộ môn Thiết kế & quản lý website

- Cử nhân CNTT

- Các môn giảng dạy: Thiết kế web, Lập trình web với PHP & My Sql, Xây dựng web với Zoomla